Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου

 

Πρώτη συνάντηση στο Party Bar

 

 

 

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

ΚΕΑ

Κορρησία - Ιουλίδα - Οτζιάς

Δυσκολία Α   5 ώρες