12 Μαρτίου 2017

Παρνασσός

φαράγγι Βελίτσας
Δυσκολία Α   5 ώρες

 

  25 - 26 Μαρτίου 2017

Ξεροβούνι Ευβοίας

Στενή - καταφύγιο - Κόνισμα Ξεροβουνίου
Δυσκολία Α & Β  2 διαδρομές  5  &   5 ώρες